Inclusie en diversiteit in communicatie rond de feestdagen
Storytelling & Content
2 minuten leestijd

Het vieren van diversiteit: Er is meer dan alleen Kerst en Sinterklaas

De decembermaand is voor vele een tijd van samenzijn, viering en vreugde. Voor veel mensen betekent dit het kerstfeest, maar laten we niet vergeten dat niet iedereen dezelfde feestdagen viert. Nederland ontwikkelde zich tot een multiculturele samenleving, waarin mensen leven met verschillende culturele achtergronden. Hier een paar tips hoe organisaties inclusieve communicatie kunnen bevorderen rondom feestdagen, rekening houdend met de diverse religieuze en culturele achtergronden.

Organisaties kunnen een positieve en respectvolle sfeer creëren wanneer zij zich bewust zijn van de diversiteit binnen de organisatie en inclusieve communicatie bevorderen rondom feestdagen. Het vieren van diversiteit is niet alleen een ethische keuze, maar ook een kans om een sterke en inclusieve organisatie op te bouwen. 

Inclusieve communicatie doorleven

Om draagvlak te creëren en overtuigend over te komen is input vanuit alle lagen van de organisatie van belang. Inclusieve communicatie is ten slotte tweerichtingsverkeer. De top moet de boodschap kunnen ondersteunen, maar een inclusieve organisatie kan niet ontstaan zonder draagvlak bij de medewerkers. Inclusief communiceren op een authentieke manier is een proces. Door zorgvuldig stappen te nemen zorg je ervoor dat het verhaal klopt. Inclusie moet een bedrijfswaarde zijn die de organisatie omzet in concrete acties. 

Uit onderzoek van Visma | Raet blijkt dat 18% van werkend Nederland behoefte heeft aan een beleid waarbij officiële in Nederland erkende feestdagen omgeruild mogen worden met feestdagen die ze zelf willen vieren. Slechts 11% van de organisaties in Nederland heeft zo een beleid en 13% van werkend Nederland heeft weleens meegemaakt dat een aanvraag, van henzelf of van een collega, voor het vrij nemen van een niet officiële feestdag werd afgewezen. Het ruilen van feestdagen kan een concrete actie zijn waar veel organisaties op kunnen aanhaken om een inclusieve werkvloer te bevorderen, maar hoe kan een communicatieprofessional bijdragen aan een inclusief feestdagenbeleid?

Tip 1: maak een inclusiekalender

Werk bijvoorbeeld aan een inclusiekalender. Dit is een kalender die naast de officiële feestdagen die we kennen ook alle andere culturele feestdagen en betekenisvolle momenten in een jaar benoemt. Van Koningsdag tot Keti Koti tot de Nationale Coming Out dag, alles staat erin. Dit zorgt er niet alleen voor dat iedereen in de organisatie bekend raakt met de verscheidenheid aan feestdagen, maar ook dat er extra aandacht besteed kan worden aan de feestdagen die voor jouw medewerkers en klanten belangrijk zijn. 

Tip 2: voeg een extra dimensie toe

Voeg een extra dimensie toe aan de inclusiekalender door erin uit te leggen wat de feestdagen en bijzondere momenten in het jaar betekenen. Weet bijvoorbeeld iedereen dat Eid al-Fitr (het Suikerfeest) een islamitische feestdag is die het einde van de Ramadan markeert? Door niet alleen de namen en data te noemen, maar ook uit te leggen wat een feest inhoudt, creëer je naast bewustwording ook kennis over de verschillende culturen waar we mee samenleven. Zo kun je in je omgeving rekening houden met mensen die veel waarde hechten aan niet officiële feestdagen. 

Tip 3: vermijd exclusieve taal

Vermijd exclusieve taal in je communicatie. Exclusieve taal kan ervoor zorgen dat medewerkers zich niet gezien en gehoord voelen en je maar een klein deel van de organisatie bereikt. Kies bijvoorbeeld niet voor de woorden “fijne kerstdagen’, maar gebruik een algemenere vorm, zoals “fijne feestdagen”. Kerstmis en Sinterklaas zijn niet de enige feestdagen die in december plaatsvinden. Zo vieren Joden Chanoeka, wat regelmatig in december plaatsvindt. Of Bodhi Dag, een boeddistische feestdag op 8 december. Door in de decembermaand inclusieve taal te gebruiken betrek je alle feestdagen bij de feestelijkste maand van het jaar. 

Tip 4: vermijd exclusief beeld

Denk naast de taal die je gebruikt ook aan de beelden die je uitdraagt. Besteed aandacht aan uitingen die niet alleen kerstballen, een slee en een rendier met een rode neus bevat, maar bedenk ook uitingen die andere feestdagen in de schijnwerpers zetten of kies voor feestelijke beelden die niet specifiek ontworpen zijn voor één soort feest. Diversiteit en inclusie staat binnen veel organisaties al op de agenda. Het is positief dat organisaties hier tijd en geld voor vrijmaken. In een land waar we samen leven met ruim 190 verschillende culturen is het van belang dat we rekening houden met iedereen en zijn of haar voorkeuren wat betreft het vieren van feestdagen. Het is dus goed dat organisaties en haar medewerkers stilstaan bij inclusie en diversiteit rondom de feestdagen.

Bronnen

Geschreven door: Chayenne Kerkvliet en Zayra Devere 

Deel dit artikel