PubCom23: verbinding overheid en burger
Omgevingscommunicatie & Participatie​
1 minuut leestijd

PubCom23: Bouwen aan een nieuwe communicatiecultuur in de publieke sector

Donderdag 2 november vond PubCom23 plaats, een van de grootste jaarlijkse congressen voor communicatieprofessionals in de publieke sector. We leven in een tijd waarin het vertrouwen in de overheid onder druk staat. Een tijd waarin luisteren cruciaal is voor effectieve communicatie en het terugvinden van de verbinding tussen overheid en burger. Het thema ‘luisteren’ stond daarom deze dag centraal.

Jaarlijks reikt PubCom de Galjaardprijs uit voor het beste initiatief op het gebied van publiekscommunicatie. Onze collega Wesley behaalde de top tien met zijn prikkelende HPV-campagne, gericht op het motiveren van jongeren in specifieke leeftijdsgroepen om een HPV-vaccinatie te ontvangen. Algemeen directeur van USG Professionals, Anna Catharina Ashouwer, heeft Wesley uitgenodigd om bij deze dag aanwezig te zijn. Vanuit USG MarCom zijn we trots op de behaalde prestatie van Wesley en uiteraard mocht hij op deze dag niet ontbreken.

Vertrouwen in de overheid onder druk

De dag begon met een inspirerende presentatie van Karen van Oudenhoven, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau, die benadrukte dat communicatieprofessionals een belangrijke rol kunnen spelen in het herstel van het vertrouwen in de overheid. Van Oudenhoven benadrukte de noodzaak van diepgaande communicatie, waarbij men de vraag achter de vraag moet stellen en 'vivid information' moet bieden.

Hoogleraar strategische communicatie, Rens Vliegenthart, bevestigde dit door aan te tonen dat de polarisatie in ons land eigenlijk wel meevalt, maar dat perceptie anders kan zijn, vooral bij mensen die verder van elkaar af staan. Deze ontwikkeling is van cruciaal belang voor de overheid. Om het gevoel van polarisatie te verminderen, moet de overheid dichter bij de burger komen. Volgens Vliegenthart spelen nieuwsmedia en sociale media hierbij een grote rol, waarbij angst voor misinformatie en gebrek aan vertrouwen in het huidige medialandschap een rol spelen.

Nieuwe communicatiecultuur

Hoe kan de communicatieprofessional bijdrage aan het herstel? In haar overtuigende speech benadrukte Marjolein Moorman, wethouder van Amsterdam, dat naast een nieuwe bestuurscultuur ook een nieuwe communicatiecultuur noodzakelijk is, waarbij de overheid ‘buiten’ naar ‘binnen’ moet halen. Dit vereist het serieus nemen van burgers, doorvoelen wat men communiceert en diepgaande kennis van het onderwerp. Daarnaast is het volgens Moorman van belang dat de overheid en de media de relatie herstellen, want het wantrouwen van beide kanten lijkt nu de overhand te hebben. 

Operation CookieMonster

Het middagprogramma stond in het teken van de top vijf genomineerde voor de Galjaardprijs 2023, waarbij Operation CookieMonster van de Politie Eenheid Rotterdam als winnaar werd bekroond door zowel de vakjury als het publiek. Met hun communicatiebeleid overtuigden ze internationaal meer dan viermiljoen mensen om de website ‘Checkjehack’ te bezoeken en te controleren of hun gegevens betrokken waren bij een datalek.

Al met al een dag vol inspiratie en nieuwe inzichten. Het publiek luisterde aandachtig, maakte foto’s van belangrijke slides en schreef volop mee. Met af en toe een levendige discussie ging iedereen het gesprek aan en blijkt deze dag misschien wel het begin van een nieuwe communicatiecultuur binnen de publieke sector. 

Geschreven door: Chayenne Kerkvliet

Deel dit artikel