USG Marketing & Communications

Senior communicatieadviseur

  • Opleiding Communicatie
  • Salaris €5500
  • Plaats Den Haag
  • Geplaatst 10-08-2021
  • Dienstverband Fulltime

Over de functie

Wij zijn op zoek naar een senior communicatieadviseur die onze kennis vertaalt naar passende communicatiestrategieën en relevante boodschappen die actief over het voetlicht worden gebracht bij zowel de media als beleidsmakers en beleidsbeïnvloeders.

We zoeken een proactieve, gedreven en stevige professional met ruime ervaring op gebied van complexe positioneringsvraagstukken en ook bekend is met woordvoering. Woordvoering neemt ongeveer 20% van jouw tijd in. Je hebt ruime ervaring in het nemen van een regierol op een mix van communicatiewerkzaamheden en weet hoe je impact kan realiseren. Je bent analytisch en nieuwsgierig, en overtuigend in je advisering. Je schakelt met gemak tussen de belangen van verschillende stakeholders en weet dit te vertalen in communicatiestrategieën. Je kunt goed de inhoud in duiken om zo brede kennis op te bouwen van alle SCP-onderzoeken. Netwerken is voor jou vanzelfsprekend en je weet daardoor snel de juiste mensen binnen en buiten de organisatie te vinden en te verbinden. Jij bent een stevige adviseur en sparringpartner voor directie, maar ook voor je teamgenoten en andere collega’s. Een dynamische omgeving past goed bij jou, je kunt de organisatie en planning van je werk daarop aanpassen en je hebt geen 9-5 mentaliteit. Je hebt een goed ontwikkeld gevoel voor politiek-bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen. Daarnaast ben je krachtig in het aanleggen en onderhouden van een relevant medianetwerk en dat benutten. 

De senior communicatieadviseur die wij zoeken:

- Adviseert, in overleg met het afdelingshoofd en coördinerend communicatieadviseur, de directie en onderzoekers over de doorwerking van SCP-kennis in beleid, ziet kansen om het SCP zowel proactief als reactief te positioneren. 
- Coördineert en adviseert aangaande media- en externe verzoeken en heeft een sturende rol bij de ontwikkeling en implementatie van een proactieve mediastrategie.
- Ziet kansen in de buitenwereld om het SCP zowel proactief als reactief te positioneren en heeft een signalerende rol voor mogelijke issues en ontwikkelingen rond maatschappelijke vraagstukken. 
- Ontwikkelt communicatieboodschappen en maakt daarbij een heldere vertaalslag van onderzoeksresultaten naar externe doelgroepen.
- Bereidt publieke optredens van de directie voor, zoals lezingen en interviews.
- Is een uitstekende netwerker en teamplayer, is in staat om mensen intern te mobiliseren en mee te krijgen om gewenste communicatieboodschappen te ontwikkelen. 
- Heeft een hoge mate van sensitiviteit voor ontwikkelingen in de omgeving en is in staat verbanden te leggen tussen boodschappen van in- en externe stakeholders. 

Over het bedrijf

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) volgt, verklaart en verkent het sociaal en cultureel welzijn van inwoners in Nederland. Het SCP verricht de monitoring van onder meer de leefsituatie en kwaliteit van leven in Nederland, evalueert in dat kader het overheidsbeleid en verricht verkenningen ten behoeve van toekomstig beleid. Als kennisinstelling van de overheid verricht het SCP beleidsrelevant onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Het Sociaal en Cultureel Planbureau valt formeel onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Het SCP werkt voor de hele samenleving. Om dat zo effectief mogelijk te doen, streven wij naar een diversiteit aan kwaliteiten, perspectieven en achtergronden in onze teams. Ook werken we actief aan een organisatiecultuur waarin iedereen zich welkom voelt en zichzelf kan zijn. Dit doen we onder meer door je veel vrijheid te bieden in waar en wanneer je werkt en hoe je jouw functie invult.

Afdeling 
De afdeling Communicatie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is één van de afdelingen van het SCP die de organisatie ondersteunt vanuit de strategische communicatiedoelstellingen. Het team bestaat uit zeven mensen en valt rechtstreeks onder de directie, onder leiding van de Directiesecretaris/Hoofd Communicatie. 

Kerntaken van de afdeling Communicatie zijn: media en woordvoering, corporate communicatie, interne communicatie, en het versterken van de verbinding tussen SCP, beleid en samenleving. 

We werken aan deze kerntaken vanuit de volgende doelstellingen:

• Het versterken en consolideren van de externe positionering en de profilering van de kennis van het SCP.
• Het ondersteunen en adviseren op gebied van externe kennisdeling inclusief stakeholdermanagement.
• Het bewaken van de reputatie van het SCP als organisatie. 

Het SCP heeft zich ten doel gesteld meer te sturen op impact. Daar ligt een grote rol voor het communicatieteam van het SCP, dat zich proactief opstelt om het werk van het SCP onder de aandacht te brengen bij de belangrijkste doelgroepen van het SCP met als doel dat die kennis doorwerkt in beleid. 

 

Functie eisen

• Ten minste zeven jaar aantoonbare ervaring als senior adviseur van directie/bestuur en senior management, liefst in een publiek georiënteerde organisatie.
• Enige ervaring met woordvoering en advisering/ondersteuning van bestuurders bij mediaoptredens op een landelijk niveau (krant, radio, actualiteitenprogramma’s).
• Ruime ervaring met coördinatie van verschillende communicatiewerkzaamheden (incl. mediaverzoeken). 
• Een brede achtergrond als communicatieprofessional/externe communicatie. 
• Gevoel voor en aantoonbare ervaring met politiek-bestuurlijke sensitiviteit
• Uitstekende spreek- en schrijfvaardigheid in Nederlands en Engels. 

Iedereen die bij het SCP werkt, beschikt daarnaast in voldoende mate over de volgende (gedrags)competenties: 

• Resultaatgerichtheid, gericht doorwerking van ons werk in beleid (impact).
• Rolbewustzijn en omgevingsbewustzijn, en daarnaar handelen. 
• Plannen en organiseren.
• Flexibiliteit. 
• Samenwerken.
• Veranderbereidheid en verandervermogen. 
• Leer- en ontwikkelbereidheid. 
• (constructief) Kritisch oplossend vermogen. 
• Eigenaarschap nemen en uitdragen. 
• Reflecteren op het eigen handelen, en daarnaar handelen.

Wat we bieden

Het betreft een tijdelijke aanstelling voor 1 jaar met uitzicht op vast (hier kunnen geen rechten aan ontleend worden).

Het salaris bedraagt minimaal € 3.740,74 en maximaal € 5.559,90 (bruto) (bij fulltime aanstelling)

Het betreft salarisniveauschaal 12.

Een case is onderdeel van de procedure.

Yvonne Matze is wegens vakantie afwezig van 15 t/m 24 oktober.

Klaar voor de volgende stap in je carrière?

Deel deze vacature

Vragen over deze vacature?

Yvonne Matze