USG Marketing & Communications

a.i Sr. Communicatieadviseur RWS NOVA

  • Opleiding Communicatie
  • Salaris € -
  • Plaats Utrecht
  • Geplaatst 01-10-2021
  • Dienstverband Fulltime

Over de functie

Rijkswaterstaat staat voor een grote opgave: samen werken aan een nieuwe generatie infrastructuur. Veel bruggen, tunnels, sluizen, stuwen, wegen en installaties zijn op leeftijd en worden de komende jaren en decennia gerenoveerd en/of vervangen. Deze opgave raakt alle regionale en landelijke organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat en heeft een grote impact op de gebruikers van de netwerken van Rijkswaterstaat en de marktpartijen die betrokken zijn bij onze werkzaamheden.

Vanuit het RWS-brede Vervanging en Renovatie (VenR)-team is een veranderverhaal ontwikkeld en wordt er gewerkt aan de algehele communicatiestrategie. Samen met je collega’s uit het team VenR en communicatiecollega’s binnen Rijkswaterstaat werk je aan een helder beeld over de VenR-opgave en het werken aan die opgave. Dat zijn nu nog vele tientallen projecten maar in de periode van de komende 20 jaar, worden dat een veelvoud daarvan. Dat is een veranderopgave voor de interne samenwerking, maar ook een uitdaging qua samenwerking met anderen (markt, wegbeheerders enz). Dit doe je uiteraard niet alleen, maar samen met communicatiecollega’s binnen de communicatieketen. Als verbinder zet je in op de onderlinge samenhang en adviseer en ondersteun je leden van het team VenR proactief in hun communicatieve rol.

Als senior communicatieadviseur begrijp je als geen ander wat de kracht van communicatie is. Je bent een verbinder pur sang en bent organisatiesensitief. Je verstaat je vak en adviseert de organisatie op tactisch en strategisch niveau over de inzet van communicatie. Binnen de VenR-opgave treed je op als sparringpartner, denkt in kansen, adviseert over oplossingen en kan ook risico’s signaleren en overtuigend optreden. Je voert de gekozen strategie deels zelf uit. Een ander deel besteed je uit aan een communicatiebureau. In dat geval stuur je het communicatiebureau aan en zorgt dat de juiste producten met de juiste kwaliteit op tijd beschikbaar zijn.

Je kunt goed samenwerken, analyseren en bent naast een strategische denker ook een doener. Je kunt goed schrijven. Je kunt video’s/vlogs maken met je smartphone en bent gewend om zowel in beeld als taal boodschappen te formuleren. Je herkent je in onze kernwaarden: resultaatgericht, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend.


Over het bedrijf

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat. 

Organisatieonderdeel RWS NOVA
NOVA is dé plek binnen Rijkswaterstaat waar complexe maatschappelijke vraagstukken op een onderscheidende manier worden aangepakt. We initiëren verkenningen en experimenten die bijdragen aan een wendbaar en toekomstbestendig RWS. Daarbij richten we ons op het organiseren van nieuwe samenwerkingen, zowel binnen RWS als daarbuiten, en verrijken we bestaande samenwerkingen. De kennis die we opdoen delen we met RWS, IenW en breder in de samenleving. Zo verbinden we ons aan anderen en zijn we op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de maatschappij. Ons werk is gericht op de toekomst van RWS, IenW en de ontwikkeling van de overheid voor 2030. De programma’s, allianties en eenheden waarvoor NOVA een onafhankelijke thuisbasis vormt, zijn daar voorbeelden van.
 
Opgaven in de samenleving als uitgangspunt
NOVA staat voor een werkwijze waarbij opgaven in de samenleving centraal staan. De manier waarop we zelf georganiseerd zijn, is minder leidend. We verkennen de uitdagingen van nu en de transities van de toekomst. Daarnaast experimenteren we actief met hoe we daar kunnen komen: we beproeven ‘het hoe van overmorgen’. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is het talent en de ontwikkeling van RWS’ers en IenW’ers. We kijken naar organisatieonderdelen en naar gezamenlijke vraagstukken en opgaven. Naar functies, rollen én naar hiërarchie en harmonie.

Functie eisen

Eisen
·      Kandidaat beschikt aantoonbaar over een wo-diploma op het gebied van communicatie
·      Kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met corporate, interne en verandercommunicatie
·      Kandidaat heeft kennis van en ervaring met de combi van werken op strategische en uitvoerend niveau binnen een grote (dat wil zeggen met meer dan 1000 medewerkers) uitvoeringsorganisatie
·      Kandidaat heeft kennis en ervaring met het in beeld brengen van een (maatschappelijke) opgave bijvoorbeeld op gebied van mobiliteit

Wensen
·      De mate waarin de kandidaat ervaring heeft met het werken in een communicatieketen
·      De mate waarin de kandidaat ervaring heeft met communicatie met uiteenlopende doelgroepen met soms tegengestelde belangen zoals marktpartijen en belangenorganisaties
·      De mate waarin de kandidaat ervaring heeft met storytelling
·      De mate waarin de kandidaat ervaring heeft met organiseren (en invulling geven aan) en begeleiden van sessies met groepen medewerkers

Wat we bieden

·      Het is een tijdelijke opdracht van 36 uur per week
·      Startdatum: z.s.m.
·      Einddatum: 31 augustus 2022
·      Standplaats: Utrecht / Thuiswerken
Graag ontvangen wij jouw reactie zo snel mogelijk.

Klaar voor de volgende stap in je carrière?

Deel deze vacature

Vragen over deze vacature?

Tanya Hoekstra