USG Marketing & Communications

Meest recente artikelen

"Onze ambitie is dat we over vijf jaar middenin een inclusieve arbeidsmarkt staan".

Diversity Day, vier je met ons mee? USG People heeft diversiteit en inclusie al vijf jaar als vast punt op de agenda staan. We vroegen COO Marion van Happen wat haar beweegt rondom het thema diversiteit en hoe zij diversiteit in de organisatie onder de aandacht brengt. Door Eefje Coppens – communicatieadviseur en expert diversiteit en inclusie bij USG Marketing & Communications
leestijd: 3 minuten
Geschreven door: Eefje Coppens

Een eerlijke en inclusieve arbeidsmarkt

Marion van Happen: ‘USG People staat voor een eerlijke en inclusieve arbeidsmarkt met betekenisvol werk. Ons doel is om mensen duurzaam in te zetten én iedereen gelijke kansen te bieden – ongeacht de afkomst, leeftijd, overtuiging of beperking die iemand heeft. Bij alles wat we doen, staat de mens – ons grootste kapitaal – centraal. We investeren daarom in talent en onderzoeken continu hoe we mensen nóg beter naar werk kunnen begeleiden. Met een focus op talent, spreken we ons uit vóór diversiteit en tegen ongelijke behandeling.’

‘De discussie rondom diversiteit en inclusie raakt mij persoonlijk. Als mentor bij de Board of Believers help ik vrouwen om zichtbaar te zijn in corporate ondernemingen door hun talenten te benutten en ambities waar te maken. Met een vergelijkbare ‘tone from the top’ vragen we vanuit de directie bij USG People aandacht voor diversiteit en inclusie.’

Het belang van diversiteit

‘Uit onderzoek blijkt telkens dat arbeidsmarktdiscriminatie een hardnekkig probleem is. Persoonsgegevens beïnvloeden bewust of onbewust het sollicitatieproces. In 2019 introduceerden we daarom bij Unique ‘de week van het anonieme cv’. Tweemaal per jaar gaan we een week lang op pad met anonieme cv’s. Een aanpak die de focus van het selectieproces weerlegt naar het selecteren op de talenten en drijfveren van de sollicitant.’

‘Tijdens de start van de campagne werd mij gevraagd of wij onze kop boven het maaiveld uit durfden te steken. Collega’s in de sector keken met argusogen mee naar de reacties die zouden volgen. Ik ben enorm trots dat we het probleem hebben aangekaart met een duidelijk statement. We hebben lef getoond en ons kwetsbaar durven opstellen. Het heeft enorm veel teweeggebracht. Iedereen was trots. Of anoniem solliciteren echt helpt? In samenwerking met TNO en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoeken we de effecten.’

Verantwoordelijk voor een inclusieve arbeidsmarkt

‘Als regisseur van werk zijn we dan ook verantwoordelijk voor het inclusiever maken van de arbeidsmarkt. Het aantal mensen dat via bemiddeling een baan vindt, is groot. Daarnaast zijn er mensen die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben, maar toch willen én kunnen werken. Als gevestigde speler in de uitzendsector, voelen we ons verantwoordelijk om ook deze groepen mensen toekomstperspectief te bieden’.

‘Als je beleid maakt, is het natuurlijk goed om te weten hoe inclusief je eigenlijk zelf bent. Dat ons beleid tegen discriminatie werkt en goed wordt opgepakt door onze medewerkers, bleek vorig jaar toen we een 100% score behaalden naar aanleiding van het discriminatie-onderzoek van de Algemene Bond voor Uitzendorganisaties (ABU). Op dit punt in ons beleid benoemen we concrete doelstellingen. Zo brengen we ons beleid in de praktijk en borgen we het in onze bedrijfscultuur. Een mooie mijlpaal is ook dat de top van USG People, inclusief het unitmanagement, bestaat uit een evenredige verdeling van 50% man en vrouw.

‘Aan de basis van het diversiteitsbeleid van USG People staan de Duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Door deze doelen te concretiseren en SMART te formuleren, versterken we onze missie. Tegelijkertijd wordt er vanuit de samenleving van ons verwacht dat we bijdragen aan een betere wereld, op welk thema dan ook. Aan die vraag willen we graag voldoen.’

Samenwerken aan een inclusieve arbeidsmarkt

‘Om de arbeidsmarkt inclusiever te maken, werken we veel samen met (lokale) overheden. We sloegen de handen ineen met HalloWerk en de Rijksoverheid. In samenwerking met de Rijksoverheid lanceerde we onder andere een proeftuin waarin we ex-kankerpatienten een veilige en gebalanceerde start op de arbeidsmarkt bieden. In de praktijk bleek dat de re-integratie van deze groep mensen moeizaam verloopt, omdat er op de werkvloer veel onbegrip is voor hun situatie. USG People biedt ze daarom een plek om te werken aan terugkeer op de arbeidsmarkt. Anderzijds helpen we bij USG Restart mensen die een extra zetje in de rug kunnen gebruiken. We helpen hen om deel te kunnen nemen aan de arbeidsmarkt door begeleiding on the job en door arbeidsintegratrie- en outplacementtrajecten aan te bieden.’

Investeren in onze medewerkers

‘We zijn ons ervan bewust dat goed werkgeverschap en ondernemerschap alleen niet voldoende zijn om onze doelen te behalen. Het loont om te investeren in medewerkers. Met USG People College investeren we jaarlijks in de ontwikkeling van (flex)medewerkers zodat ze in de toekomst langer inzetbaar zijn. Jaarlijks bieden we 10.000 trainingsprogramma’s op maat aan. Met de krapte in de arbeidsmarkt bieden we hiermee oplossingen aan om mensen naar werk te begeleiden en de opleidingskloof te verkleinen.’

De menselijke maat in digitalisering

‘Onze ambitie is dat we over vijf jaar middenin een inclusieve arbeidsmarkt staan. Bij USG People heerst een sterk verantwoordelijkheidsgevoel om discriminatie tegen te gaan en iedereen gelijke kansen te bieden. Het is van belang dat we open staan voor nieuwe marktontwikkelingen en leren van onze ervaringen uit het verleden. Digitalisering creëert voor ons nieuwe kansen om mensen te benaderen. Welke technologie we ook omarmen, de mens staat bij ons altijd centraal.’

Diversiteit is onze ambitie

Ons diversiteitsbeleid is niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst relevant. We geloven in de kracht van diversiteit. Met mensen die vanuit verschillende perspectieven naar onze organisatie kijken creëren we groei. Diversiteit zien we dan ook als een ambitie die we samen moeten vormgeven opdat we het gedachtegoed borgen in onze organisatie.’

Deel artikel

Omgevingscommunicatie & participatie

"Onze ambitie is dat we over vijf jaar middenin een inclusieve arbeidsmarkt staan".

Diversity Day, vier je met ons mee? USG People heeft diversiteit en inclusie al vijf jaar als vast punt op de agenda staan. We vroegen COO Marion van Happen wat haar beweegt rondom het thema diversiteit en hoe zij diversiteit in de organisatie onder de aandacht brengt. Door Eefje Coppens – communicatieadviseur en expert diversiteit en inclusie bij USG Marketing & Communications
leestijd: 3 minuten
Geschreven door: Eefje Coppens

Een eerlijke en inclusieve arbeidsmarkt

Marion van Happen: ‘USG People staat voor een eerlijke en inclusieve arbeidsmarkt met betekenisvol werk. Ons doel is om mensen duurzaam in te zetten én iedereen gelijke kansen te bieden – ongeacht de afkomst, leeftijd, overtuiging of beperking die iemand heeft. Bij alles wat we doen, staat de mens – ons grootste kapitaal – centraal. We investeren daarom in talent en onderzoeken continu hoe we mensen nóg beter naar werk kunnen begeleiden. Met een focus op talent, spreken we ons uit vóór diversiteit en tegen ongelijke behandeling.’

‘De discussie rondom diversiteit en inclusie raakt mij persoonlijk. Als mentor bij de Board of Believers help ik vrouwen om zichtbaar te zijn in corporate ondernemingen door hun talenten te benutten en ambities waar te maken. Met een vergelijkbare ‘tone from the top’ vragen we vanuit de directie bij USG People aandacht voor diversiteit en inclusie.’

Het belang van diversiteit

‘Uit onderzoek blijkt telkens dat arbeidsmarktdiscriminatie een hardnekkig probleem is. Persoonsgegevens beïnvloeden bewust of onbewust het sollicitatieproces. In 2019 introduceerden we daarom bij Unique ‘de week van het anonieme cv’. Tweemaal per jaar gaan we een week lang op pad met anonieme cv’s. Een aanpak die de focus van het selectieproces weerlegt naar het selecteren op de talenten en drijfveren van de sollicitant.’

‘Tijdens de start van de campagne werd mij gevraagd of wij onze kop boven het maaiveld uit durfden te steken. Collega’s in de sector keken met argusogen mee naar de reacties die zouden volgen. Ik ben enorm trots dat we het probleem hebben aangekaart met een duidelijk statement. We hebben lef getoond en ons kwetsbaar durven opstellen. Het heeft enorm veel teweeggebracht. Iedereen was trots. Of anoniem solliciteren echt helpt? In samenwerking met TNO en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoeken we de effecten.’

Verantwoordelijk voor een inclusieve arbeidsmarkt

‘Als regisseur van werk zijn we dan ook verantwoordelijk voor het inclusiever maken van de arbeidsmarkt. Het aantal mensen dat via bemiddeling een baan vindt, is groot. Daarnaast zijn er mensen die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben, maar toch willen én kunnen werken. Als gevestigde speler in de uitzendsector, voelen we ons verantwoordelijk om ook deze groepen mensen toekomstperspectief te bieden’.

‘Als je beleid maakt, is het natuurlijk goed om te weten hoe inclusief je eigenlijk zelf bent. Dat ons beleid tegen discriminatie werkt en goed wordt opgepakt door onze medewerkers, bleek vorig jaar toen we een 100% score behaalden naar aanleiding van het discriminatie-onderzoek van de Algemene Bond voor Uitzendorganisaties (ABU). Op dit punt in ons beleid benoemen we concrete doelstellingen. Zo brengen we ons beleid in de praktijk en borgen we het in onze bedrijfscultuur. Een mooie mijlpaal is ook dat de top van USG People, inclusief het unitmanagement, bestaat uit een evenredige verdeling van 50% man en vrouw.

‘Aan de basis van het diversiteitsbeleid van USG People staan de Duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Door deze doelen te concretiseren en SMART te formuleren, versterken we onze missie. Tegelijkertijd wordt er vanuit de samenleving van ons verwacht dat we bijdragen aan een betere wereld, op welk thema dan ook. Aan die vraag willen we graag voldoen.’

Samenwerken aan een inclusieve arbeidsmarkt

‘Om de arbeidsmarkt inclusiever te maken, werken we veel samen met (lokale) overheden. We sloegen de handen ineen met HalloWerk en de Rijksoverheid. In samenwerking met de Rijksoverheid lanceerde we onder andere een proeftuin waarin we ex-kankerpatienten een veilige en gebalanceerde start op de arbeidsmarkt bieden. In de praktijk bleek dat de re-integratie van deze groep mensen moeizaam verloopt, omdat er op de werkvloer veel onbegrip is voor hun situatie. USG People biedt ze daarom een plek om te werken aan terugkeer op de arbeidsmarkt. Anderzijds helpen we bij USG Restart mensen die een extra zetje in de rug kunnen gebruiken. We helpen hen om deel te kunnen nemen aan de arbeidsmarkt door begeleiding on the job en door arbeidsintegratrie- en outplacementtrajecten aan te bieden.’

Investeren in onze medewerkers

‘We zijn ons ervan bewust dat goed werkgeverschap en ondernemerschap alleen niet voldoende zijn om onze doelen te behalen. Het loont om te investeren in medewerkers. Met USG People College investeren we jaarlijks in de ontwikkeling van (flex)medewerkers zodat ze in de toekomst langer inzetbaar zijn. Jaarlijks bieden we 10.000 trainingsprogramma’s op maat aan. Met de krapte in de arbeidsmarkt bieden we hiermee oplossingen aan om mensen naar werk te begeleiden en de opleidingskloof te verkleinen.’

De menselijke maat in digitalisering

‘Onze ambitie is dat we over vijf jaar middenin een inclusieve arbeidsmarkt staan. Bij USG People heerst een sterk verantwoordelijkheidsgevoel om discriminatie tegen te gaan en iedereen gelijke kansen te bieden. Het is van belang dat we open staan voor nieuwe marktontwikkelingen en leren van onze ervaringen uit het verleden. Digitalisering creëert voor ons nieuwe kansen om mensen te benaderen. Welke technologie we ook omarmen, de mens staat bij ons altijd centraal.’

Diversiteit is onze ambitie

Ons diversiteitsbeleid is niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst relevant. We geloven in de kracht van diversiteit. Met mensen die vanuit verschillende perspectieven naar onze organisatie kijken creëren we groei. Diversiteit zien we dan ook als een ambitie die we samen moeten vormgeven opdat we het gedachtegoed borgen in onze organisatie.’

Deel artikel

Interne & Verandercommunicatie

"Onze ambitie is dat we over vijf jaar middenin een inclusieve arbeidsmarkt staan".

Diversity Day, vier je met ons mee? USG People heeft diversiteit en inclusie al vijf jaar als vast punt op de agenda staan. We vroegen COO Marion van Happen wat haar beweegt rondom het thema diversiteit en hoe zij diversiteit in de organisatie onder de aandacht brengt. Door Eefje Coppens – communicatieadviseur en expert diversiteit en inclusie bij USG Marketing & Communications
leestijd: 3 minuten
Geschreven door: Eefje Coppens

Een eerlijke en inclusieve arbeidsmarkt

Marion van Happen: ‘USG People staat voor een eerlijke en inclusieve arbeidsmarkt met betekenisvol werk. Ons doel is om mensen duurzaam in te zetten én iedereen gelijke kansen te bieden – ongeacht de afkomst, leeftijd, overtuiging of beperking die iemand heeft. Bij alles wat we doen, staat de mens – ons grootste kapitaal – centraal. We investeren daarom in talent en onderzoeken continu hoe we mensen nóg beter naar werk kunnen begeleiden. Met een focus op talent, spreken we ons uit vóór diversiteit en tegen ongelijke behandeling.’

‘De discussie rondom diversiteit en inclusie raakt mij persoonlijk. Als mentor bij de Board of Believers help ik vrouwen om zichtbaar te zijn in corporate ondernemingen door hun talenten te benutten en ambities waar te maken. Met een vergelijkbare ‘tone from the top’ vragen we vanuit de directie bij USG People aandacht voor diversiteit en inclusie.’

Het belang van diversiteit

‘Uit onderzoek blijkt telkens dat arbeidsmarktdiscriminatie een hardnekkig probleem is. Persoonsgegevens beïnvloeden bewust of onbewust het sollicitatieproces. In 2019 introduceerden we daarom bij Unique ‘de week van het anonieme cv’. Tweemaal per jaar gaan we een week lang op pad met anonieme cv’s. Een aanpak die de focus van het selectieproces weerlegt naar het selecteren op de talenten en drijfveren van de sollicitant.’

‘Tijdens de start van de campagne werd mij gevraagd of wij onze kop boven het maaiveld uit durfden te steken. Collega’s in de sector keken met argusogen mee naar de reacties die zouden volgen. Ik ben enorm trots dat we het probleem hebben aangekaart met een duidelijk statement. We hebben lef getoond en ons kwetsbaar durven opstellen. Het heeft enorm veel teweeggebracht. Iedereen was trots. Of anoniem solliciteren echt helpt? In samenwerking met TNO en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoeken we de effecten.’

Verantwoordelijk voor een inclusieve arbeidsmarkt

‘Als regisseur van werk zijn we dan ook verantwoordelijk voor het inclusiever maken van de arbeidsmarkt. Het aantal mensen dat via bemiddeling een baan vindt, is groot. Daarnaast zijn er mensen die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben, maar toch willen én kunnen werken. Als gevestigde speler in de uitzendsector, voelen we ons verantwoordelijk om ook deze groepen mensen toekomstperspectief te bieden’.

‘Als je beleid maakt, is het natuurlijk goed om te weten hoe inclusief je eigenlijk zelf bent. Dat ons beleid tegen discriminatie werkt en goed wordt opgepakt door onze medewerkers, bleek vorig jaar toen we een 100% score behaalden naar aanleiding van het discriminatie-onderzoek van de Algemene Bond voor Uitzendorganisaties (ABU). Op dit punt in ons beleid benoemen we concrete doelstellingen. Zo brengen we ons beleid in de praktijk en borgen we het in onze bedrijfscultuur. Een mooie mijlpaal is ook dat de top van USG People, inclusief het unitmanagement, bestaat uit een evenredige verdeling van 50% man en vrouw.

‘Aan de basis van het diversiteitsbeleid van USG People staan de Duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Door deze doelen te concretiseren en SMART te formuleren, versterken we onze missie. Tegelijkertijd wordt er vanuit de samenleving van ons verwacht dat we bijdragen aan een betere wereld, op welk thema dan ook. Aan die vraag willen we graag voldoen.’

Samenwerken aan een inclusieve arbeidsmarkt

‘Om de arbeidsmarkt inclusiever te maken, werken we veel samen met (lokale) overheden. We sloegen de handen ineen met HalloWerk en de Rijksoverheid. In samenwerking met de Rijksoverheid lanceerde we onder andere een proeftuin waarin we ex-kankerpatienten een veilige en gebalanceerde start op de arbeidsmarkt bieden. In de praktijk bleek dat de re-integratie van deze groep mensen moeizaam verloopt, omdat er op de werkvloer veel onbegrip is voor hun situatie. USG People biedt ze daarom een plek om te werken aan terugkeer op de arbeidsmarkt. Anderzijds helpen we bij USG Restart mensen die een extra zetje in de rug kunnen gebruiken. We helpen hen om deel te kunnen nemen aan de arbeidsmarkt door begeleiding on the job en door arbeidsintegratrie- en outplacementtrajecten aan te bieden.’

Investeren in onze medewerkers

‘We zijn ons ervan bewust dat goed werkgeverschap en ondernemerschap alleen niet voldoende zijn om onze doelen te behalen. Het loont om te investeren in medewerkers. Met USG People College investeren we jaarlijks in de ontwikkeling van (flex)medewerkers zodat ze in de toekomst langer inzetbaar zijn. Jaarlijks bieden we 10.000 trainingsprogramma’s op maat aan. Met de krapte in de arbeidsmarkt bieden we hiermee oplossingen aan om mensen naar werk te begeleiden en de opleidingskloof te verkleinen.’

De menselijke maat in digitalisering

‘Onze ambitie is dat we over vijf jaar middenin een inclusieve arbeidsmarkt staan. Bij USG People heerst een sterk verantwoordelijkheidsgevoel om discriminatie tegen te gaan en iedereen gelijke kansen te bieden. Het is van belang dat we open staan voor nieuwe marktontwikkelingen en leren van onze ervaringen uit het verleden. Digitalisering creëert voor ons nieuwe kansen om mensen te benaderen. Welke technologie we ook omarmen, de mens staat bij ons altijd centraal.’

Diversiteit is onze ambitie

Ons diversiteitsbeleid is niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst relevant. We geloven in de kracht van diversiteit. Met mensen die vanuit verschillende perspectieven naar onze organisatie kijken creëren we groei. Diversiteit zien we dan ook als een ambitie die we samen moeten vormgeven opdat we het gedachtegoed borgen in onze organisatie.’

Deel artikel

"Onze ambitie is dat we over vijf jaar middenin een inclusieve arbeidsmarkt staan".

Diversity Day, vier je met ons mee? USG People heeft diversiteit en inclusie al vijf jaar als vast punt op de agenda staan. We vroegen COO Marion van Happen wat haar beweegt rondom het thema diversiteit en hoe zij diversiteit in de organisatie onder de aandacht brengt. Door Eefje Coppens – communicatieadviseur en expert diversiteit en inclusie bij USG Marketing & Communications
leestijd: 3 minuten
Geschreven door: Eefje Coppens

Een eerlijke en inclusieve arbeidsmarkt

Marion van Happen: ‘USG People staat voor een eerlijke en inclusieve arbeidsmarkt met betekenisvol werk. Ons doel is om mensen duurzaam in te zetten én iedereen gelijke kansen te bieden – ongeacht de afkomst, leeftijd, overtuiging of beperking die iemand heeft. Bij alles wat we doen, staat de mens – ons grootste kapitaal – centraal. We investeren daarom in talent en onderzoeken continu hoe we mensen nóg beter naar werk kunnen begeleiden. Met een focus op talent, spreken we ons uit vóór diversiteit en tegen ongelijke behandeling.’

‘De discussie rondom diversiteit en inclusie raakt mij persoonlijk. Als mentor bij de Board of Believers help ik vrouwen om zichtbaar te zijn in corporate ondernemingen door hun talenten te benutten en ambities waar te maken. Met een vergelijkbare ‘tone from the top’ vragen we vanuit de directie bij USG People aandacht voor diversiteit en inclusie.’

Het belang van diversiteit

‘Uit onderzoek blijkt telkens dat arbeidsmarktdiscriminatie een hardnekkig probleem is. Persoonsgegevens beïnvloeden bewust of onbewust het sollicitatieproces. In 2019 introduceerden we daarom bij Unique ‘de week van het anonieme cv’. Tweemaal per jaar gaan we een week lang op pad met anonieme cv’s. Een aanpak die de focus van het selectieproces weerlegt naar het selecteren op de talenten en drijfveren van de sollicitant.’

‘Tijdens de start van de campagne werd mij gevraagd of wij onze kop boven het maaiveld uit durfden te steken. Collega’s in de sector keken met argusogen mee naar de reacties die zouden volgen. Ik ben enorm trots dat we het probleem hebben aangekaart met een duidelijk statement. We hebben lef getoond en ons kwetsbaar durven opstellen. Het heeft enorm veel teweeggebracht. Iedereen was trots. Of anoniem solliciteren echt helpt? In samenwerking met TNO en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoeken we de effecten.’

Verantwoordelijk voor een inclusieve arbeidsmarkt

‘Als regisseur van werk zijn we dan ook verantwoordelijk voor het inclusiever maken van de arbeidsmarkt. Het aantal mensen dat via bemiddeling een baan vindt, is groot. Daarnaast zijn er mensen die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben, maar toch willen én kunnen werken. Als gevestigde speler in de uitzendsector, voelen we ons verantwoordelijk om ook deze groepen mensen toekomstperspectief te bieden’.

‘Als je beleid maakt, is het natuurlijk goed om te weten hoe inclusief je eigenlijk zelf bent. Dat ons beleid tegen discriminatie werkt en goed wordt opgepakt door onze medewerkers, bleek vorig jaar toen we een 100% score behaalden naar aanleiding van het discriminatie-onderzoek van de Algemene Bond voor Uitzendorganisaties (ABU). Op dit punt in ons beleid benoemen we concrete doelstellingen. Zo brengen we ons beleid in de praktijk en borgen we het in onze bedrijfscultuur. Een mooie mijlpaal is ook dat de top van USG People, inclusief het unitmanagement, bestaat uit een evenredige verdeling van 50% man en vrouw.

‘Aan de basis van het diversiteitsbeleid van USG People staan de Duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Door deze doelen te concretiseren en SMART te formuleren, versterken we onze missie. Tegelijkertijd wordt er vanuit de samenleving van ons verwacht dat we bijdragen aan een betere wereld, op welk thema dan ook. Aan die vraag willen we graag voldoen.’

Samenwerken aan een inclusieve arbeidsmarkt

‘Om de arbeidsmarkt inclusiever te maken, werken we veel samen met (lokale) overheden. We sloegen de handen ineen met HalloWerk en de Rijksoverheid. In samenwerking met de Rijksoverheid lanceerde we onder andere een proeftuin waarin we ex-kankerpatienten een veilige en gebalanceerde start op de arbeidsmarkt bieden. In de praktijk bleek dat de re-integratie van deze groep mensen moeizaam verloopt, omdat er op de werkvloer veel onbegrip is voor hun situatie. USG People biedt ze daarom een plek om te werken aan terugkeer op de arbeidsmarkt. Anderzijds helpen we bij USG Restart mensen die een extra zetje in de rug kunnen gebruiken. We helpen hen om deel te kunnen nemen aan de arbeidsmarkt door begeleiding on the job en door arbeidsintegratrie- en outplacementtrajecten aan te bieden.’

Investeren in onze medewerkers

‘We zijn ons ervan bewust dat goed werkgeverschap en ondernemerschap alleen niet voldoende zijn om onze doelen te behalen. Het loont om te investeren in medewerkers. Met USG People College investeren we jaarlijks in de ontwikkeling van (flex)medewerkers zodat ze in de toekomst langer inzetbaar zijn. Jaarlijks bieden we 10.000 trainingsprogramma’s op maat aan. Met de krapte in de arbeidsmarkt bieden we hiermee oplossingen aan om mensen naar werk te begeleiden en de opleidingskloof te verkleinen.’

De menselijke maat in digitalisering

‘Onze ambitie is dat we over vijf jaar middenin een inclusieve arbeidsmarkt staan. Bij USG People heerst een sterk verantwoordelijkheidsgevoel om discriminatie tegen te gaan en iedereen gelijke kansen te bieden. Het is van belang dat we open staan voor nieuwe marktontwikkelingen en leren van onze ervaringen uit het verleden. Digitalisering creëert voor ons nieuwe kansen om mensen te benaderen. Welke technologie we ook omarmen, de mens staat bij ons altijd centraal.’

Diversiteit is onze ambitie

Ons diversiteitsbeleid is niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst relevant. We geloven in de kracht van diversiteit. Met mensen die vanuit verschillende perspectieven naar onze organisatie kijken creëren we groei. Diversiteit zien we dan ook als een ambitie die we samen moeten vormgeven opdat we het gedachtegoed borgen in onze organisatie.’

Deel artikel

Storytelling & Content

"Onze ambitie is dat we over vijf jaar middenin een inclusieve arbeidsmarkt staan".

Diversity Day, vier je met ons mee? USG People heeft diversiteit en inclusie al vijf jaar als vast punt op de agenda staan. We vroegen COO Marion van Happen wat haar beweegt rondom het thema diversiteit en hoe zij diversiteit in de organisatie onder de aandacht brengt. Door Eefje Coppens – communicatieadviseur en expert diversiteit en inclusie bij USG Marketing & Communications
leestijd: 3 minuten
Geschreven door: Eefje Coppens

Een eerlijke en inclusieve arbeidsmarkt

Marion van Happen: ‘USG People staat voor een eerlijke en inclusieve arbeidsmarkt met betekenisvol werk. Ons doel is om mensen duurzaam in te zetten én iedereen gelijke kansen te bieden – ongeacht de afkomst, leeftijd, overtuiging of beperking die iemand heeft. Bij alles wat we doen, staat de mens – ons grootste kapitaal – centraal. We investeren daarom in talent en onderzoeken continu hoe we mensen nóg beter naar werk kunnen begeleiden. Met een focus op talent, spreken we ons uit vóór diversiteit en tegen ongelijke behandeling.’

‘De discussie rondom diversiteit en inclusie raakt mij persoonlijk. Als mentor bij de Board of Believers help ik vrouwen om zichtbaar te zijn in corporate ondernemingen door hun talenten te benutten en ambities waar te maken. Met een vergelijkbare ‘tone from the top’ vragen we vanuit de directie bij USG People aandacht voor diversiteit en inclusie.’

Het belang van diversiteit

‘Uit onderzoek blijkt telkens dat arbeidsmarktdiscriminatie een hardnekkig probleem is. Persoonsgegevens beïnvloeden bewust of onbewust het sollicitatieproces. In 2019 introduceerden we daarom bij Unique ‘de week van het anonieme cv’. Tweemaal per jaar gaan we een week lang op pad met anonieme cv’s. Een aanpak die de focus van het selectieproces weerlegt naar het selecteren op de talenten en drijfveren van de sollicitant.’

‘Tijdens de start van de campagne werd mij gevraagd of wij onze kop boven het maaiveld uit durfden te steken. Collega’s in de sector keken met argusogen mee naar de reacties die zouden volgen. Ik ben enorm trots dat we het probleem hebben aangekaart met een duidelijk statement. We hebben lef getoond en ons kwetsbaar durven opstellen. Het heeft enorm veel teweeggebracht. Iedereen was trots. Of anoniem solliciteren echt helpt? In samenwerking met TNO en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoeken we de effecten.’

Verantwoordelijk voor een inclusieve arbeidsmarkt

‘Als regisseur van werk zijn we dan ook verantwoordelijk voor het inclusiever maken van de arbeidsmarkt. Het aantal mensen dat via bemiddeling een baan vindt, is groot. Daarnaast zijn er mensen die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben, maar toch willen én kunnen werken. Als gevestigde speler in de uitzendsector, voelen we ons verantwoordelijk om ook deze groepen mensen toekomstperspectief te bieden’.

‘Als je beleid maakt, is het natuurlijk goed om te weten hoe inclusief je eigenlijk zelf bent. Dat ons beleid tegen discriminatie werkt en goed wordt opgepakt door onze medewerkers, bleek vorig jaar toen we een 100% score behaalden naar aanleiding van het discriminatie-onderzoek van de Algemene Bond voor Uitzendorganisaties (ABU). Op dit punt in ons beleid benoemen we concrete doelstellingen. Zo brengen we ons beleid in de praktijk en borgen we het in onze bedrijfscultuur. Een mooie mijlpaal is ook dat de top van USG People, inclusief het unitmanagement, bestaat uit een evenredige verdeling van 50% man en vrouw.

‘Aan de basis van het diversiteitsbeleid van USG People staan de Duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Door deze doelen te concretiseren en SMART te formuleren, versterken we onze missie. Tegelijkertijd wordt er vanuit de samenleving van ons verwacht dat we bijdragen aan een betere wereld, op welk thema dan ook. Aan die vraag willen we graag voldoen.’

Samenwerken aan een inclusieve arbeidsmarkt

‘Om de arbeidsmarkt inclusiever te maken, werken we veel samen met (lokale) overheden. We sloegen de handen ineen met HalloWerk en de Rijksoverheid. In samenwerking met de Rijksoverheid lanceerde we onder andere een proeftuin waarin we ex-kankerpatienten een veilige en gebalanceerde start op de arbeidsmarkt bieden. In de praktijk bleek dat de re-integratie van deze groep mensen moeizaam verloopt, omdat er op de werkvloer veel onbegrip is voor hun situatie. USG People biedt ze daarom een plek om te werken aan terugkeer op de arbeidsmarkt. Anderzijds helpen we bij USG Restart mensen die een extra zetje in de rug kunnen gebruiken. We helpen hen om deel te kunnen nemen aan de arbeidsmarkt door begeleiding on the job en door arbeidsintegratrie- en outplacementtrajecten aan te bieden.’

Investeren in onze medewerkers

‘We zijn ons ervan bewust dat goed werkgeverschap en ondernemerschap alleen niet voldoende zijn om onze doelen te behalen. Het loont om te investeren in medewerkers. Met USG People College investeren we jaarlijks in de ontwikkeling van (flex)medewerkers zodat ze in de toekomst langer inzetbaar zijn. Jaarlijks bieden we 10.000 trainingsprogramma’s op maat aan. Met de krapte in de arbeidsmarkt bieden we hiermee oplossingen aan om mensen naar werk te begeleiden en de opleidingskloof te verkleinen.’

De menselijke maat in digitalisering

‘Onze ambitie is dat we over vijf jaar middenin een inclusieve arbeidsmarkt staan. Bij USG People heerst een sterk verantwoordelijkheidsgevoel om discriminatie tegen te gaan en iedereen gelijke kansen te bieden. Het is van belang dat we open staan voor nieuwe marktontwikkelingen en leren van onze ervaringen uit het verleden. Digitalisering creëert voor ons nieuwe kansen om mensen te benaderen. Welke technologie we ook omarmen, de mens staat bij ons altijd centraal.’

Diversiteit is onze ambitie

Ons diversiteitsbeleid is niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst relevant. We geloven in de kracht van diversiteit. Met mensen die vanuit verschillende perspectieven naar onze organisatie kijken creëren we groei. Diversiteit zien we dan ook als een ambitie die we samen moeten vormgeven opdat we het gedachtegoed borgen in onze organisatie.’

Deel artikel