USG Marketing & Communications

Meest recente artikelen

Omgevingscommunicatie & participatie​

‘Als gemeente kan je mensen en organisaties aan elkaar verbinden en daarmee méér bereiken. Dat vind ik mooi!’

Voor veel van onze opdrachtgevers en communicatie professionals gaat het werk in de coronacrisis gewoon door. Communicatie professional Iris van Dongen werkt bij gemeente Arnhem voor de wijkaanpak. We vroegen Iris welke veranderingen zij om haar heen ziet.
leestijd: 3 minuten
Geschreven door: Floor Harmsen

‘Een paar jaar geleden is er in gemeente Arnhem een beweging in gang gezet die bewoners meer invloed geeft op de eigen leefomgeving: Van wijken weten. Het idee is dat de gemeente niet alleen de wijken goed kent maar ook weet wanneer ze zich terug kan trekken in een faciliterende rol.’

‘De verbindende rol van de gemeente is juist nu heel erg belangrijk. De collega’s van team leefomgeving, die in de wijken werken, kennen de mensen goed. Door hun brede netwerk kunnen ze mensen en initiatieven aan elkaar koppelen én ze vangen veel signalen op. Toen de crisis begon maakten we wekelijks een soort omgevingsanalyse vanuit de wijken. Met deze bundeling van signalen gaven we de crisisorganisatie van Arnhem en maatschappelijke partners inzicht in de impact van de crisis in de wijken. Natuurlijk zaten hier lastige en minder leuke situaties tussen, vooral aan de zorgkant. Aan de andere kant kwam er ook veel creativiteit los. Echt bijzonder om te zien.’

‘Er ontstonden enorm veel initiatieven vanuit de wijken. Een mooi voorbeeld vind ik het online platform Arnhem voor elkaar dat vraag en aanbod aan elkaar matcht. Binnen een paar weken stond het er! Naast maatschappelijke partners doen ook bewonersinitiatieven mee. Achter het platform zit een gigantische organisatiekracht van bewoners. De faciliterende rol van de gemeente werkt hierbij goed. Ik maakte eerder al eens een traject mee dat probeerde om een dergelijk platform, voor het koppelen van vraag en aanbod vanuit het sociaal domein, van de grond te krijgen. Dat ging moeizaam. En nu zie je het gewoon gebeuren! Als het echt nodig is, kan er ontzettend veel en werkt iedereen samen.’

‘Eigenlijk zien we een versnelde kanteling van individueel en aanbodgericht naar meer samenwerking en vraaggericht. Veel bestaande activiteiten konden opeens niet meer doorgaan. In plaats van stil zitten, gebeurde het tegenovergestelde. Mensen keken om zich heen. Wat kan er wel en waar is nu behoefte aan? Kinderwerkers maakten tasjes voor kinderen, zodat ze thuis konden knutselen. Vrijwilligers hielpen organisatoren van koffieochtenden en vrouwengroepen om online door te gaan. En in een van de wijken is een plan ontstaan voor een gezamenlijk videodagboek project, waarbij meteen signalen en behoeften van jongeren worden opgehaald.’

‘Als er iets gebeurt, zeker in een crisis, is onze eerste reactie vaak ‘we moeten iets doen!’ Uit de wijken kwam het signaal dat we met de standaard communicatie van de gemeente niet alle groepen bereiken, zoals anderstaligen of laaggeletterden. De kunst is dan om als gemeente vanuit de faciliterende rol naar het probleem te kijken in plaats van het meteen zelf op te lossen. Uiteindelijk hielpen actieve bewonersgroepen en lokale initiatieven met het verspreiden van de berichten van de gemeente in hun eigen netwerken. Dat vind ik zo mooi aan deze rol van de overheid. Je kunt mensen en organisaties aan elkaar verbinden en daarmee meer bereiken. Het is niet effectief om alles zelf te doen. Soms komt een boodschap uit de eigen omgeving veel beter aan. Stel de vraag, wie in de wijk of stad zou hierbij kunnen helpen en wat hebben ze daarvoor nodig.’

‘Je hoort soms dat we met digitale communicatie een deel van de mensen buiten sluiten. Maar andersom is het ook zo. Op een bewonersavond zien we vaak maar een heel klein deel van de wijk. Het is een illusie dat we met één kanaal iedereen bereiken. De vraag is ook of het altijd nodig is dat we alle bewoners bereiken. Willen mensen dat wel. Het gaat om maatwerk. Waar gaat het over, voor wie is het relevant en welke middelen passen dan het beste.’

‘Je voelt dat we over een soort collectieve drempel zijn om andere digitale communicatievormen in te zetten. In het begin had ik die drempel ook. Ik had een workshop op de planning staan. Mijn eerste gedachte was, die gaat nu niet door. Uiteindelijk keek ik verder naar wat er wel kan, digitaal. Ik leerde hele nieuwe vaardigheden aan, zoals een bijeenkomst hosten via Zoom of Teams. Als professional sta je ook voor nieuwe uitdagingen. In de wijken gaat het erom dat je bewoners mee laat denken. Als we niet bij elkaar kunnen komen, zoek je naar alternatieve vormen. Omdat we nu gedwongen worden dingen anders te doen, merk ik zelf ook dat ik meer ruimte krijg in mijn hoofd. We kunnen veel meer spelen met andere vormen of combinaties van dingen. Ook al is het anders dan anders, we kunnen door.’

‘Het bijzondere aan deze tijd is dat iedereen erin zit, van de koning tot aan de verwarde man op straat. Natuurlijk is de crisis niet leuk. Maar het is absoluut een meerwaarde voor de toekomst als we de goede initiatieven kunnen behouden. Nu de eerste schrik voorbij is, zie je dat er ruimte komt om na te denken over de toekomst. Hoe zorgen we voor de mensen die geraakt zijn, want die kant is er ook. En hoe kunnen we de kracht en samenwerking die ontstaan zijn, behouden.’

‘Mijn opdracht bij gemeente Arnhem zit er bijna op. Aan het eind van deze maand zeg ik iedereen gedag, waarschijnlijk via de digitale weg. Ik kijk hoe dan ook terug op een hele mooie en bijzondere tijd en neem alle nieuwe ervaringen zeker mee naar de volgende uitdaging.’

Deel artikel

Omgevingscommunicatie & participatie

Omgevingscommunicatie & participatie​

‘Als gemeente kan je mensen en organisaties aan elkaar verbinden en daarmee méér bereiken. Dat vind ik mooi!’

Voor veel van onze opdrachtgevers en communicatie professionals gaat het werk in de coronacrisis gewoon door. Communicatie professional Iris van Dongen werkt bij gemeente Arnhem voor de wijkaanpak. We vroegen Iris welke veranderingen zij om haar heen ziet.
leestijd: 3 minuten
Geschreven door: Floor Harmsen

‘Een paar jaar geleden is er in gemeente Arnhem een beweging in gang gezet die bewoners meer invloed geeft op de eigen leefomgeving: Van wijken weten. Het idee is dat de gemeente niet alleen de wijken goed kent maar ook weet wanneer ze zich terug kan trekken in een faciliterende rol.’

‘De verbindende rol van de gemeente is juist nu heel erg belangrijk. De collega’s van team leefomgeving, die in de wijken werken, kennen de mensen goed. Door hun brede netwerk kunnen ze mensen en initiatieven aan elkaar koppelen én ze vangen veel signalen op. Toen de crisis begon maakten we wekelijks een soort omgevingsanalyse vanuit de wijken. Met deze bundeling van signalen gaven we de crisisorganisatie van Arnhem en maatschappelijke partners inzicht in de impact van de crisis in de wijken. Natuurlijk zaten hier lastige en minder leuke situaties tussen, vooral aan de zorgkant. Aan de andere kant kwam er ook veel creativiteit los. Echt bijzonder om te zien.’

‘Er ontstonden enorm veel initiatieven vanuit de wijken. Een mooi voorbeeld vind ik het online platform Arnhem voor elkaar dat vraag en aanbod aan elkaar matcht. Binnen een paar weken stond het er! Naast maatschappelijke partners doen ook bewonersinitiatieven mee. Achter het platform zit een gigantische organisatiekracht van bewoners. De faciliterende rol van de gemeente werkt hierbij goed. Ik maakte eerder al eens een traject mee dat probeerde om een dergelijk platform, voor het koppelen van vraag en aanbod vanuit het sociaal domein, van de grond te krijgen. Dat ging moeizaam. En nu zie je het gewoon gebeuren! Als het echt nodig is, kan er ontzettend veel en werkt iedereen samen.’

‘Eigenlijk zien we een versnelde kanteling van individueel en aanbodgericht naar meer samenwerking en vraaggericht. Veel bestaande activiteiten konden opeens niet meer doorgaan. In plaats van stil zitten, gebeurde het tegenovergestelde. Mensen keken om zich heen. Wat kan er wel en waar is nu behoefte aan? Kinderwerkers maakten tasjes voor kinderen, zodat ze thuis konden knutselen. Vrijwilligers hielpen organisatoren van koffieochtenden en vrouwengroepen om online door te gaan. En in een van de wijken is een plan ontstaan voor een gezamenlijk videodagboek project, waarbij meteen signalen en behoeften van jongeren worden opgehaald.’

‘Als er iets gebeurt, zeker in een crisis, is onze eerste reactie vaak ‘we moeten iets doen!’ Uit de wijken kwam het signaal dat we met de standaard communicatie van de gemeente niet alle groepen bereiken, zoals anderstaligen of laaggeletterden. De kunst is dan om als gemeente vanuit de faciliterende rol naar het probleem te kijken in plaats van het meteen zelf op te lossen. Uiteindelijk hielpen actieve bewonersgroepen en lokale initiatieven met het verspreiden van de berichten van de gemeente in hun eigen netwerken. Dat vind ik zo mooi aan deze rol van de overheid. Je kunt mensen en organisaties aan elkaar verbinden en daarmee meer bereiken. Het is niet effectief om alles zelf te doen. Soms komt een boodschap uit de eigen omgeving veel beter aan. Stel de vraag, wie in de wijk of stad zou hierbij kunnen helpen en wat hebben ze daarvoor nodig.’

‘Je hoort soms dat we met digitale communicatie een deel van de mensen buiten sluiten. Maar andersom is het ook zo. Op een bewonersavond zien we vaak maar een heel klein deel van de wijk. Het is een illusie dat we met één kanaal iedereen bereiken. De vraag is ook of het altijd nodig is dat we alle bewoners bereiken. Willen mensen dat wel. Het gaat om maatwerk. Waar gaat het over, voor wie is het relevant en welke middelen passen dan het beste.’

‘Je voelt dat we over een soort collectieve drempel zijn om andere digitale communicatievormen in te zetten. In het begin had ik die drempel ook. Ik had een workshop op de planning staan. Mijn eerste gedachte was, die gaat nu niet door. Uiteindelijk keek ik verder naar wat er wel kan, digitaal. Ik leerde hele nieuwe vaardigheden aan, zoals een bijeenkomst hosten via Zoom of Teams. Als professional sta je ook voor nieuwe uitdagingen. In de wijken gaat het erom dat je bewoners mee laat denken. Als we niet bij elkaar kunnen komen, zoek je naar alternatieve vormen. Omdat we nu gedwongen worden dingen anders te doen, merk ik zelf ook dat ik meer ruimte krijg in mijn hoofd. We kunnen veel meer spelen met andere vormen of combinaties van dingen. Ook al is het anders dan anders, we kunnen door.’

‘Het bijzondere aan deze tijd is dat iedereen erin zit, van de koning tot aan de verwarde man op straat. Natuurlijk is de crisis niet leuk. Maar het is absoluut een meerwaarde voor de toekomst als we de goede initiatieven kunnen behouden. Nu de eerste schrik voorbij is, zie je dat er ruimte komt om na te denken over de toekomst. Hoe zorgen we voor de mensen die geraakt zijn, want die kant is er ook. En hoe kunnen we de kracht en samenwerking die ontstaan zijn, behouden.’

‘Mijn opdracht bij gemeente Arnhem zit er bijna op. Aan het eind van deze maand zeg ik iedereen gedag, waarschijnlijk via de digitale weg. Ik kijk hoe dan ook terug op een hele mooie en bijzondere tijd en neem alle nieuwe ervaringen zeker mee naar de volgende uitdaging.’

Deel artikel

Interne & Verandercommunicatie

Omgevingscommunicatie & participatie​

‘Als gemeente kan je mensen en organisaties aan elkaar verbinden en daarmee méér bereiken. Dat vind ik mooi!’

Voor veel van onze opdrachtgevers en communicatie professionals gaat het werk in de coronacrisis gewoon door. Communicatie professional Iris van Dongen werkt bij gemeente Arnhem voor de wijkaanpak. We vroegen Iris welke veranderingen zij om haar heen ziet.
leestijd: 3 minuten
Geschreven door: Floor Harmsen

‘Een paar jaar geleden is er in gemeente Arnhem een beweging in gang gezet die bewoners meer invloed geeft op de eigen leefomgeving: Van wijken weten. Het idee is dat de gemeente niet alleen de wijken goed kent maar ook weet wanneer ze zich terug kan trekken in een faciliterende rol.’

‘De verbindende rol van de gemeente is juist nu heel erg belangrijk. De collega’s van team leefomgeving, die in de wijken werken, kennen de mensen goed. Door hun brede netwerk kunnen ze mensen en initiatieven aan elkaar koppelen én ze vangen veel signalen op. Toen de crisis begon maakten we wekelijks een soort omgevingsanalyse vanuit de wijken. Met deze bundeling van signalen gaven we de crisisorganisatie van Arnhem en maatschappelijke partners inzicht in de impact van de crisis in de wijken. Natuurlijk zaten hier lastige en minder leuke situaties tussen, vooral aan de zorgkant. Aan de andere kant kwam er ook veel creativiteit los. Echt bijzonder om te zien.’

‘Er ontstonden enorm veel initiatieven vanuit de wijken. Een mooi voorbeeld vind ik het online platform Arnhem voor elkaar dat vraag en aanbod aan elkaar matcht. Binnen een paar weken stond het er! Naast maatschappelijke partners doen ook bewonersinitiatieven mee. Achter het platform zit een gigantische organisatiekracht van bewoners. De faciliterende rol van de gemeente werkt hierbij goed. Ik maakte eerder al eens een traject mee dat probeerde om een dergelijk platform, voor het koppelen van vraag en aanbod vanuit het sociaal domein, van de grond te krijgen. Dat ging moeizaam. En nu zie je het gewoon gebeuren! Als het echt nodig is, kan er ontzettend veel en werkt iedereen samen.’

‘Eigenlijk zien we een versnelde kanteling van individueel en aanbodgericht naar meer samenwerking en vraaggericht. Veel bestaande activiteiten konden opeens niet meer doorgaan. In plaats van stil zitten, gebeurde het tegenovergestelde. Mensen keken om zich heen. Wat kan er wel en waar is nu behoefte aan? Kinderwerkers maakten tasjes voor kinderen, zodat ze thuis konden knutselen. Vrijwilligers hielpen organisatoren van koffieochtenden en vrouwengroepen om online door te gaan. En in een van de wijken is een plan ontstaan voor een gezamenlijk videodagboek project, waarbij meteen signalen en behoeften van jongeren worden opgehaald.’

‘Als er iets gebeurt, zeker in een crisis, is onze eerste reactie vaak ‘we moeten iets doen!’ Uit de wijken kwam het signaal dat we met de standaard communicatie van de gemeente niet alle groepen bereiken, zoals anderstaligen of laaggeletterden. De kunst is dan om als gemeente vanuit de faciliterende rol naar het probleem te kijken in plaats van het meteen zelf op te lossen. Uiteindelijk hielpen actieve bewonersgroepen en lokale initiatieven met het verspreiden van de berichten van de gemeente in hun eigen netwerken. Dat vind ik zo mooi aan deze rol van de overheid. Je kunt mensen en organisaties aan elkaar verbinden en daarmee meer bereiken. Het is niet effectief om alles zelf te doen. Soms komt een boodschap uit de eigen omgeving veel beter aan. Stel de vraag, wie in de wijk of stad zou hierbij kunnen helpen en wat hebben ze daarvoor nodig.’

‘Je hoort soms dat we met digitale communicatie een deel van de mensen buiten sluiten. Maar andersom is het ook zo. Op een bewonersavond zien we vaak maar een heel klein deel van de wijk. Het is een illusie dat we met één kanaal iedereen bereiken. De vraag is ook of het altijd nodig is dat we alle bewoners bereiken. Willen mensen dat wel. Het gaat om maatwerk. Waar gaat het over, voor wie is het relevant en welke middelen passen dan het beste.’

‘Je voelt dat we over een soort collectieve drempel zijn om andere digitale communicatievormen in te zetten. In het begin had ik die drempel ook. Ik had een workshop op de planning staan. Mijn eerste gedachte was, die gaat nu niet door. Uiteindelijk keek ik verder naar wat er wel kan, digitaal. Ik leerde hele nieuwe vaardigheden aan, zoals een bijeenkomst hosten via Zoom of Teams. Als professional sta je ook voor nieuwe uitdagingen. In de wijken gaat het erom dat je bewoners mee laat denken. Als we niet bij elkaar kunnen komen, zoek je naar alternatieve vormen. Omdat we nu gedwongen worden dingen anders te doen, merk ik zelf ook dat ik meer ruimte krijg in mijn hoofd. We kunnen veel meer spelen met andere vormen of combinaties van dingen. Ook al is het anders dan anders, we kunnen door.’

‘Het bijzondere aan deze tijd is dat iedereen erin zit, van de koning tot aan de verwarde man op straat. Natuurlijk is de crisis niet leuk. Maar het is absoluut een meerwaarde voor de toekomst als we de goede initiatieven kunnen behouden. Nu de eerste schrik voorbij is, zie je dat er ruimte komt om na te denken over de toekomst. Hoe zorgen we voor de mensen die geraakt zijn, want die kant is er ook. En hoe kunnen we de kracht en samenwerking die ontstaan zijn, behouden.’

‘Mijn opdracht bij gemeente Arnhem zit er bijna op. Aan het eind van deze maand zeg ik iedereen gedag, waarschijnlijk via de digitale weg. Ik kijk hoe dan ook terug op een hele mooie en bijzondere tijd en neem alle nieuwe ervaringen zeker mee naar de volgende uitdaging.’

Deel artikel

Omgevingscommunicatie & participatie​

‘Als gemeente kan je mensen en organisaties aan elkaar verbinden en daarmee méér bereiken. Dat vind ik mooi!’

Voor veel van onze opdrachtgevers en communicatie professionals gaat het werk in de coronacrisis gewoon door. Communicatie professional Iris van Dongen werkt bij gemeente Arnhem voor de wijkaanpak. We vroegen Iris welke veranderingen zij om haar heen ziet.
leestijd: 3 minuten
Geschreven door: Floor Harmsen

‘Een paar jaar geleden is er in gemeente Arnhem een beweging in gang gezet die bewoners meer invloed geeft op de eigen leefomgeving: Van wijken weten. Het idee is dat de gemeente niet alleen de wijken goed kent maar ook weet wanneer ze zich terug kan trekken in een faciliterende rol.’

‘De verbindende rol van de gemeente is juist nu heel erg belangrijk. De collega’s van team leefomgeving, die in de wijken werken, kennen de mensen goed. Door hun brede netwerk kunnen ze mensen en initiatieven aan elkaar koppelen én ze vangen veel signalen op. Toen de crisis begon maakten we wekelijks een soort omgevingsanalyse vanuit de wijken. Met deze bundeling van signalen gaven we de crisisorganisatie van Arnhem en maatschappelijke partners inzicht in de impact van de crisis in de wijken. Natuurlijk zaten hier lastige en minder leuke situaties tussen, vooral aan de zorgkant. Aan de andere kant kwam er ook veel creativiteit los. Echt bijzonder om te zien.’

‘Er ontstonden enorm veel initiatieven vanuit de wijken. Een mooi voorbeeld vind ik het online platform Arnhem voor elkaar dat vraag en aanbod aan elkaar matcht. Binnen een paar weken stond het er! Naast maatschappelijke partners doen ook bewonersinitiatieven mee. Achter het platform zit een gigantische organisatiekracht van bewoners. De faciliterende rol van de gemeente werkt hierbij goed. Ik maakte eerder al eens een traject mee dat probeerde om een dergelijk platform, voor het koppelen van vraag en aanbod vanuit het sociaal domein, van de grond te krijgen. Dat ging moeizaam. En nu zie je het gewoon gebeuren! Als het echt nodig is, kan er ontzettend veel en werkt iedereen samen.’

‘Eigenlijk zien we een versnelde kanteling van individueel en aanbodgericht naar meer samenwerking en vraaggericht. Veel bestaande activiteiten konden opeens niet meer doorgaan. In plaats van stil zitten, gebeurde het tegenovergestelde. Mensen keken om zich heen. Wat kan er wel en waar is nu behoefte aan? Kinderwerkers maakten tasjes voor kinderen, zodat ze thuis konden knutselen. Vrijwilligers hielpen organisatoren van koffieochtenden en vrouwengroepen om online door te gaan. En in een van de wijken is een plan ontstaan voor een gezamenlijk videodagboek project, waarbij meteen signalen en behoeften van jongeren worden opgehaald.’

‘Als er iets gebeurt, zeker in een crisis, is onze eerste reactie vaak ‘we moeten iets doen!’ Uit de wijken kwam het signaal dat we met de standaard communicatie van de gemeente niet alle groepen bereiken, zoals anderstaligen of laaggeletterden. De kunst is dan om als gemeente vanuit de faciliterende rol naar het probleem te kijken in plaats van het meteen zelf op te lossen. Uiteindelijk hielpen actieve bewonersgroepen en lokale initiatieven met het verspreiden van de berichten van de gemeente in hun eigen netwerken. Dat vind ik zo mooi aan deze rol van de overheid. Je kunt mensen en organisaties aan elkaar verbinden en daarmee meer bereiken. Het is niet effectief om alles zelf te doen. Soms komt een boodschap uit de eigen omgeving veel beter aan. Stel de vraag, wie in de wijk of stad zou hierbij kunnen helpen en wat hebben ze daarvoor nodig.’

‘Je hoort soms dat we met digitale communicatie een deel van de mensen buiten sluiten. Maar andersom is het ook zo. Op een bewonersavond zien we vaak maar een heel klein deel van de wijk. Het is een illusie dat we met één kanaal iedereen bereiken. De vraag is ook of het altijd nodig is dat we alle bewoners bereiken. Willen mensen dat wel. Het gaat om maatwerk. Waar gaat het over, voor wie is het relevant en welke middelen passen dan het beste.’

‘Je voelt dat we over een soort collectieve drempel zijn om andere digitale communicatievormen in te zetten. In het begin had ik die drempel ook. Ik had een workshop op de planning staan. Mijn eerste gedachte was, die gaat nu niet door. Uiteindelijk keek ik verder naar wat er wel kan, digitaal. Ik leerde hele nieuwe vaardigheden aan, zoals een bijeenkomst hosten via Zoom of Teams. Als professional sta je ook voor nieuwe uitdagingen. In de wijken gaat het erom dat je bewoners mee laat denken. Als we niet bij elkaar kunnen komen, zoek je naar alternatieve vormen. Omdat we nu gedwongen worden dingen anders te doen, merk ik zelf ook dat ik meer ruimte krijg in mijn hoofd. We kunnen veel meer spelen met andere vormen of combinaties van dingen. Ook al is het anders dan anders, we kunnen door.’

‘Het bijzondere aan deze tijd is dat iedereen erin zit, van de koning tot aan de verwarde man op straat. Natuurlijk is de crisis niet leuk. Maar het is absoluut een meerwaarde voor de toekomst als we de goede initiatieven kunnen behouden. Nu de eerste schrik voorbij is, zie je dat er ruimte komt om na te denken over de toekomst. Hoe zorgen we voor de mensen die geraakt zijn, want die kant is er ook. En hoe kunnen we de kracht en samenwerking die ontstaan zijn, behouden.’

‘Mijn opdracht bij gemeente Arnhem zit er bijna op. Aan het eind van deze maand zeg ik iedereen gedag, waarschijnlijk via de digitale weg. Ik kijk hoe dan ook terug op een hele mooie en bijzondere tijd en neem alle nieuwe ervaringen zeker mee naar de volgende uitdaging.’

Deel artikel

Storytelling & Content

Omgevingscommunicatie & participatie​

‘Als gemeente kan je mensen en organisaties aan elkaar verbinden en daarmee méér bereiken. Dat vind ik mooi!’

Voor veel van onze opdrachtgevers en communicatie professionals gaat het werk in de coronacrisis gewoon door. Communicatie professional Iris van Dongen werkt bij gemeente Arnhem voor de wijkaanpak. We vroegen Iris welke veranderingen zij om haar heen ziet.
leestijd: 3 minuten
Geschreven door: Floor Harmsen

‘Een paar jaar geleden is er in gemeente Arnhem een beweging in gang gezet die bewoners meer invloed geeft op de eigen leefomgeving: Van wijken weten. Het idee is dat de gemeente niet alleen de wijken goed kent maar ook weet wanneer ze zich terug kan trekken in een faciliterende rol.’

‘De verbindende rol van de gemeente is juist nu heel erg belangrijk. De collega’s van team leefomgeving, die in de wijken werken, kennen de mensen goed. Door hun brede netwerk kunnen ze mensen en initiatieven aan elkaar koppelen én ze vangen veel signalen op. Toen de crisis begon maakten we wekelijks een soort omgevingsanalyse vanuit de wijken. Met deze bundeling van signalen gaven we de crisisorganisatie van Arnhem en maatschappelijke partners inzicht in de impact van de crisis in de wijken. Natuurlijk zaten hier lastige en minder leuke situaties tussen, vooral aan de zorgkant. Aan de andere kant kwam er ook veel creativiteit los. Echt bijzonder om te zien.’

‘Er ontstonden enorm veel initiatieven vanuit de wijken. Een mooi voorbeeld vind ik het online platform Arnhem voor elkaar dat vraag en aanbod aan elkaar matcht. Binnen een paar weken stond het er! Naast maatschappelijke partners doen ook bewonersinitiatieven mee. Achter het platform zit een gigantische organisatiekracht van bewoners. De faciliterende rol van de gemeente werkt hierbij goed. Ik maakte eerder al eens een traject mee dat probeerde om een dergelijk platform, voor het koppelen van vraag en aanbod vanuit het sociaal domein, van de grond te krijgen. Dat ging moeizaam. En nu zie je het gewoon gebeuren! Als het echt nodig is, kan er ontzettend veel en werkt iedereen samen.’

‘Eigenlijk zien we een versnelde kanteling van individueel en aanbodgericht naar meer samenwerking en vraaggericht. Veel bestaande activiteiten konden opeens niet meer doorgaan. In plaats van stil zitten, gebeurde het tegenovergestelde. Mensen keken om zich heen. Wat kan er wel en waar is nu behoefte aan? Kinderwerkers maakten tasjes voor kinderen, zodat ze thuis konden knutselen. Vrijwilligers hielpen organisatoren van koffieochtenden en vrouwengroepen om online door te gaan. En in een van de wijken is een plan ontstaan voor een gezamenlijk videodagboek project, waarbij meteen signalen en behoeften van jongeren worden opgehaald.’

‘Als er iets gebeurt, zeker in een crisis, is onze eerste reactie vaak ‘we moeten iets doen!’ Uit de wijken kwam het signaal dat we met de standaard communicatie van de gemeente niet alle groepen bereiken, zoals anderstaligen of laaggeletterden. De kunst is dan om als gemeente vanuit de faciliterende rol naar het probleem te kijken in plaats van het meteen zelf op te lossen. Uiteindelijk hielpen actieve bewonersgroepen en lokale initiatieven met het verspreiden van de berichten van de gemeente in hun eigen netwerken. Dat vind ik zo mooi aan deze rol van de overheid. Je kunt mensen en organisaties aan elkaar verbinden en daarmee meer bereiken. Het is niet effectief om alles zelf te doen. Soms komt een boodschap uit de eigen omgeving veel beter aan. Stel de vraag, wie in de wijk of stad zou hierbij kunnen helpen en wat hebben ze daarvoor nodig.’

‘Je hoort soms dat we met digitale communicatie een deel van de mensen buiten sluiten. Maar andersom is het ook zo. Op een bewonersavond zien we vaak maar een heel klein deel van de wijk. Het is een illusie dat we met één kanaal iedereen bereiken. De vraag is ook of het altijd nodig is dat we alle bewoners bereiken. Willen mensen dat wel. Het gaat om maatwerk. Waar gaat het over, voor wie is het relevant en welke middelen passen dan het beste.’

‘Je voelt dat we over een soort collectieve drempel zijn om andere digitale communicatievormen in te zetten. In het begin had ik die drempel ook. Ik had een workshop op de planning staan. Mijn eerste gedachte was, die gaat nu niet door. Uiteindelijk keek ik verder naar wat er wel kan, digitaal. Ik leerde hele nieuwe vaardigheden aan, zoals een bijeenkomst hosten via Zoom of Teams. Als professional sta je ook voor nieuwe uitdagingen. In de wijken gaat het erom dat je bewoners mee laat denken. Als we niet bij elkaar kunnen komen, zoek je naar alternatieve vormen. Omdat we nu gedwongen worden dingen anders te doen, merk ik zelf ook dat ik meer ruimte krijg in mijn hoofd. We kunnen veel meer spelen met andere vormen of combinaties van dingen. Ook al is het anders dan anders, we kunnen door.’

‘Het bijzondere aan deze tijd is dat iedereen erin zit, van de koning tot aan de verwarde man op straat. Natuurlijk is de crisis niet leuk. Maar het is absoluut een meerwaarde voor de toekomst als we de goede initiatieven kunnen behouden. Nu de eerste schrik voorbij is, zie je dat er ruimte komt om na te denken over de toekomst. Hoe zorgen we voor de mensen die geraakt zijn, want die kant is er ook. En hoe kunnen we de kracht en samenwerking die ontstaan zijn, behouden.’

‘Mijn opdracht bij gemeente Arnhem zit er bijna op. Aan het eind van deze maand zeg ik iedereen gedag, waarschijnlijk via de digitale weg. Ik kijk hoe dan ook terug op een hele mooie en bijzondere tijd en neem alle nieuwe ervaringen zeker mee naar de volgende uitdaging.’

Deel artikel